Érdeklődök száma: 64470
Az oldal használatával automatiksan elfogadja az oldal ÁHF-ét (Általános Használati Feltételeit.)

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános tudnivalók

A Magyar Vásárlói Klub és annak mindenkori üzemeltetője tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Magyar Vásárlói Klub milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Pápa Kedvezmény Kártya honlapjáról külső weboldalakra mutató linkek segítségével érhetőek el.

Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is. A honlap meglátogatása során a Magyar Vásárlói Klub bizonyos adatokat automatikusan, rendszer- adminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Magyar Vásárlói Klub honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben személyes adatokat bocsát a Magyar Vásárlói Klub rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk, és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

Biztonság

A Magyar Vásárlói Klub az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében - tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. A Magyar Vásárlói Klub azon szerződéses partnerei, akik a Magyar Vásárlói Klub részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül – az Ön hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek az Ön adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

Gyermekek személyes adatai

A Magyar Vásárlói Klub üzemeltetőjének nem áll szándékában 18 éven aluli személyektől személyes adatot kérni. Amennyiben 18 éven aluli gyermek szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat juttatott el a Magyar Vásárlói Klub részére, akkor ezen adatok törlése érdekében a feltüntetett kapcsolaton keresztül fordulhat a Magyar Vásárlói Klub üzemeltetőjéhez.

Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat a Magyar Vásárlói Klub nem törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Személyes adatainak törlését Önnek kell elvégeznie, melyet személyes profil oldalán a Regisztráció törlése lehetőséggel elvégezhet, vagy a honlap üzemeltető címére elküldött felmondási nyilatkozattal lehetséges. A törlést követően összes személyes adata törlésre kerül. A törlést követően a korábbi felhasználói státusz, a törlés időpontjáig elért jogosultságok, jóváírások, jutalékok és kapcsolatok is törlésre kerülnek, melyek visszaállítása a törlést megelőző állapotra nem lehetséges. Érvényes kedvezménykártya birtokában az adatainak végleges törlése a kedvezménykártya érvényességi határidejének lejártáig nem lehetséges.

Hírlevelek, tájékoztatás

A Magyar Vásárlói Klub időszakosan hírleveleket, tájékoztató anyagokat, reklám leveleket küldhet az Ön részére. Amennyiben nem kíván hírleveleket, tájékoztató anyagokat, reklám leveleket fogadni a továbbiakban, akkor abba kell hagynia a Magyar Vásárlói Klub oldalának használatát és regisztrációjának törlését önállóan, kell végrehajtania a megadott módon. A regisztráció törlését követően, további hírlevelek és tájékoztató anyagok nem kerülnek küldésre az ön részére.
Ne mutasd újra.
Kedvezmény az élet minden területén: élelmiszertől az üzemanyagig A Magyar Vásárlói Klub, Magyarország első INGYENES országos kedvezményt biztosító hálózata. Töltsd le ingyen a Magyar Vásárlói Klub alkalmazást a Google Play-ről a mobiltelefonjára. És vegye igénybe kedvezményeinket. Ehhez nem kell mást tennie csak a baloldali képre kattintani, és telepiteni az alkamazást. Vagy kattintson ide.